#SzkołaPamięta. Staszic uczy pamięci…

     Już po raz czwarty Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprosiło uczniów  i nauczycieli do udziału w akcji „Szkoła pamięta”.

     Podobnie jak w ubiegłych latach zachęcono szkoły do upamiętnienia ważnych rocznic, wydarzeń i postaci historycznych. Akcja odbywa się w okresie, w którym wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób inicjatywa nawiązuje do polskiej tradycji świąt zadusznych.

            Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

            Uczniowie klas 1E i 2A LO nr I im. St. Staszica  udali się wraz z opiekunami p. wdyr. T. Kwiatkowskim , p. D. Kaszubą i ks. St. Gurbą na ostrowiecki cmentarz, aby poznać miejsca spoczynku i pamięci Ostrowczan.

     W wędrówce pełnej zadumy odwiedzili groby Powstańców Styczniowych– spotykając członka rodziny Z. Saskiego, mogiłę i obelisk ochotników poległych w wojnie polsko- bolszewickiej 1920 roku, mogiły żołnierzy konspiracji i ofiar niemieckich obozów koncentracyjnych. Znicze pamięci zapłonęły również na grobach żołnierzy I wojny światowej, z których wielu było Polakami i zginęło w obcych mundurach. P. D. Kaszuba opowiedział także o tragicznym losie szer. Jerzego Łaby- bezbronnego żołnierza, zastrzelonego przez Niemców we wrześniu 1939 roku na ulicy Iłżeckiej; jednego z ponad 30 żołnierzy II wojny światowej pochowanych na ostrowieckiej nekropolii. Uczniowie Staszica odwiedzili także mogiłę Jana Freifelda- obrońcy Lwowa i instruktora Związku Strzeleckiego, wysłuchali p. T. Kwiatkowskiego, który opowiedział o historii jedynego na cmentarzu pomnika z lotniczym śmigłem- upamiętniającego zwycięskich lotników Fr. Żwirko i St. Wigurę, którzy zginęli śmiercią lotnika w katastrofie samolotowej.

            Uczniowie odwiedzili ze zniczami groby założycielki naszej szkoły p. Walerii Makarewicz i jej siostry, oraz rodziny Badeckich- kpt. Feliks Badecki został zamordowany z Katyniu przez Rosjan w 1940r., zaś jego siostry pracowały przez wiele lat w naszej szkole. Na koniec wędrówki odwiedziliśmy zbiorową mogiłę straconych na rynku 30 mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. Ostatnie znicze złożone zostały pod obeliskiem upamiętniającym poległych i pomordowanych mieszkańców naszego miasta, gdzie wspólnie z ks. Stanisławem zmówiliśmy modlitwę za zmarłych.

 

Nadchodzące wydarzenia
  1. wakacje

    czerwiec 22 - sierpień 31
Skip to content