Tydzień mediacji

     Uczniowie klasy o profilu lingwistyczno-europejsko-psychologicznym Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Stanisława Staszica pod opieką mgr Beaty Kot i mgr Sławomira Miszczuka wzięli udział w pierwszych – z szeregu planowanych – warsztatach z mediacji, które odbyły się w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim.

     W czasie wizyty młodzież uczestniczyła w dwóch rozprawach cywilnych prowadzonych przez SSR Elżbietę Niebutkowską, w pierwszej – w trybie hybrydowym, w drugiej – w formie zdalnej.

     Część warsztatową poprowadziła mgr Anna Zabrzuch, mediator z listy stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Kielcach, zajmująca się mediacjami m.in. w sprawach cywilnych, rodzinnych, karnych, karnych dla nieletnich oraz szkoleniami z zakresu mediacji szkolnych i rówieśniczych. Przybliżyła ona pojęcie ugody, będącej efektem mediacji, a także sytuacje, w których można z niej skorzystać.

 

     Podczas spotkania uczniowie poznali podstawowe zasady mediacji jako metody polubownego rozwiązywania sporów, zasady komunikowania się bez agresji, niektóre techniki pracy mediatora, a także wzięli udział w symulacji mediacji rówieśniczej. Rolę mediatora przejęła jedna z uczennic klasy 2d, której zadaniem było złagodzenie konfliktu pomiędzy dwoma uczniami i pomoc w wypracowaniu porozumienia, które zadowoliło obie strony.

     Zaproszenie do udziału w warsztatach szkoła otrzymała dzięki zaangażowaniu Pani Kariny Adamskiej, zastępcy kierownika O/Administracyjnego Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Nadchodzące wydarzenia
  1. wakacje

    czerwiec 22 - sierpień 31
Skip to content