Warsztaty Filmoteki Szkolnej

W dniach 15 i 16 grudnia uczniowie klas: 2Ap, 3D oraz grupa uczniów z klasy 3B wzięli udział w warsztatach filmowych (on-line) zorganizowanych przez Pracownię Filmoteki Szkolnej

Filmoteka Szkolna to ogólnopolski program zainicjowany w 2009 roku obejmujący swoim zasięgiem wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Obecnie program realizowany jest przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny przy wsparciu PISF.

„Staszic” to jedyne w mieście i rejonie liceum, które realizuje programu Filmoteki Szkolnej od samego początku czyli od roku 2009. Dzięki temu uczniowie mogą, m.in. uczestniczyć w zajęciach Filmoznawców Filmoteki Szkolnej, krytyków filmowych i zaproszonych ekspertów oraz w projektach realizowanych przy współpracy instytucji partnerskich. Jednym z tegorocznych projektów są warsztaty edukacyjne, na które zakwalifikowali się uczniowie Staszica. Miłośnicy filmu z klasy 2Ap uczestniczyli w zajęciach, których temat dotyczył tzw. kina gatunków. Różnorodność rodzajów i gatunków filmowych to kwestia pojmowana przez większość widzów instynktownie, ale poniekąd oczywista. Rodzajów i gatunków filmowych nie da się wyodrębnić i opisać według jednego schematu, istnieją jednak założenia i wyznaczniki, dzięki którym zagadnienie to można do pewnego stopnia uporządkować. Współcześnie raczej nie dostrzegamy, że poszczególne filmy niewiele różnią się od siebie i często bazują na podobnych sposobach opowiadania historii. Prowadzący skupił więc uwagę na zapomnianym już dziś gatunku filmu noir – który pojawił się w kinie amerykański w latach 40 XX wieku.

Z kolei uczniowie klasy 3D i 3B zagłębili się w świat motywów literackich i motywów filmowych. Rozmawiali i dyskutowali na temat motywu artysty, samotności czy też motywu utopii, antyutopii i dystopii. Jednym z ćwiczeń było stworzenie idealnego świata, który musiał odpowiadać określonym założeniom czy też wyobrażenie sobie przyszłości, w której życie utrudnia, np. plaga much albo działają tylko odnawialne źródła energii.

Zajęcia pozwoliły uczestnikom poznać, ale także analizować i interpretować różnorodne zjawiska kultury filmowej. Zajęcia uzupełniają szkolne programy nauczania, inspirują do własnych przemyśleń, zachęcają do wyrażania swoich poglądów i pobudzają do podjęcia działań twórczych.

Wojciech Szymański

Nadchodzące wydarzenia
  1. Akademia z okazji Dnia KEN

    październik 13
Skip to content