Wprowadzenia obowiązku zakrywania nosa i ust w przestrzeniach wspólnych na terenie Szkoły

ZARZĄDZENIE NR 17/2021

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących

w Ostrowcu Świętokrzyskim

 z dnia 25.10.2021 r.

w sprawie wprowadzenia obowiązku zakrywania nosa i ust w przestrzeniach wspólnych na terenie Szkoły

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082), §25 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z 6 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021r. poz. 861) oraz wytycznych Ministra Edukacji i Nauki, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2021 r. zarządzam, co następuje:

  • 1. W Zespole Szkół Ogólnokształcacych w Ostrowcu Świętokrzyskim wprowadza się obowiązek noszenia maseczek zakrywających nos i usta we wszystkich przestrzeniach wspólnych (korytarze, szatnie, toalety, biblioteka itp.)

  • 2. Do noszenia maseczek zobowiązani są wszyscy uczniowie klas I – III, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice i osoby trzecie.

  • 3. W sytuacji, gdy osoba z powodów podanych w § 25 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. nie może zastosować się do nakazu noszenia maseczki, zobowiązana jest przedstawić dyrektorowi szkoły zaświadczenie lekarskie.

  • 4. Rodzice są zobowiązani zapewnić swoim dzieciom maseczki.  Uczniowie pełnoletni są zobowiązani zapewnić sobie maseczki.

  • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25.10.2021 r. i podlega ogłoszeniu drogą elektroniczną.

mgr Dorota Waliszczak

p.o. dyrektor szkoły

Nadchodzące wydarzenia
  1. Wiosenna przerwa świąteczna

    marzec 28 - kwiecień 2
Skip to content