Współpraca Liceum Staszica z Akademią Medyczną w Lublinie

     Uczniowie klas biologiczno- chemicznych, uczestniczyli w zajęciach laboratoryjno- wykładowych, połączonych z ćwiczeniami praktycznymi, prowadzonymi przez wykładowców UM Lublin. Zajęcia odbyły się w ramach trzech bloków tematycznych: biologicznego, chemicznego oraz medyczno-ogólnorozwojowego. Formuła ta daje duże możliwości korzystania z oferty edukacyjno- dydaktycznej oraz wykorzystania bazy lokalowej uczelni. Uczniowie zostali podzieleni na grupy zajęciowe z uwzględnieniem ich indywidualnych preferencji.

     Różnorodność form i metod dydaktycznych, stosowanych przez wykładowców, umożliwiła uczniom powtórzenie wiadomości z zakresu biologii i chemii, jak również wykorzystanie ich w praktyce, podczas ćwiczeń laboratoryjnych. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach dotyczących czucia somatycznego, czucia głębokiego, analizy struktur układu nerwowego oraz odbioru bodźców przez receptory. Zajęcia obejmowały część teoretyczną oraz praktyczną i przeprowadzone zostały  w Katedrze Fizjologii Człowieka- Collegium Medicum przez dr Annę Olszewską oraz dr Joannę Warchulińską.

     Druga grupa ćwiczeniowa uczestniczyła w zajęciach z analityki medycznej zatytułowanych „Kolorowa chemia”. Uczniowie dokonali analizy biochemicznej moczu, oznaczali stężenie glukozy i białka w moczu oraz krwi. Mieli również możliwość wykrywania substancji psychoaktywnych w moczu podczas zajęć w Collegium Universum, prowadzonych pod kierunkiem prof Beaty Dumy.

     Uczniowie mieli również możliwość obserwacji hodowli komórek w warunkach laboratoryjnych w Katedrze i Zakładzie Biologii i Genetyki Collegium Pharmaceuticum.

     Młodzież otrzymała symboliczne prezenty prezentujące logo uczelni partnerskiej LO Nr I im. St. Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim, co stanowi zachętę do podejmowania studiów na kierunkach medycznych i paramedycznych, będących w ofercie edukacyjnej uczelni. Uczniowie udali  się na zajęcia na UM Lublin pod opieką nauczycieli biologii i chemii p. Jolanty Wojtas, p. Danuty Majewskiej, p. Moniki Borzym oraz p. Katarzyny Wójcik- Nogal. Kolejne zajęcia planowane są już w najbliższym czasie.

Skip to content