Wyniki konkursu polonistycznego „Język odbiciem Twojej kultury”

     Tradycją Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Św. jest organizacja konkursu polonistycznego „Język odbiciem Twojej kultury” przeznaczonego dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych powiatu ostrowieckiego. Przedsięwzięcie to zostało wpisane na podstawie Zarządzenia Nr 11/2020 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na listę konkursów, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i mogą być uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym na terenie województwa świętokrzyskiego.

     4 marca 2020 roku odbyła się część pisemna XI edycji konkursu, pod honorowym patronatem Pani Marzeny Dębniak – Starosty Ostrowieckiego.  W murach naszego liceum gościliśmy 42 uczniów z dziesięciu szkół podstawowych wraz z opiekunami, którym dziękujemy za umożliwienie młodzieży wzięcia udziału w polonistycznych łamigłówkach.

     Celem konkursu było uwrażliwienie młodzieży na kulturę języka polskiego, zarówno jego formy mówionej, jak i pisanej oraz podkreślenie znaczenia etykiety językowej w kształtowaniu osobowości młodych ludzi. Organizatorami konkursu są nauczycielki języka polskiego: p. Dorota Mączka i p. Katarzyna Szczerbińska.

Do etapu ustnego zostali zakwalifikowani następujący uczestnicy:

 1. Aleksandra Czekaj z Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. St. Konarskiego

 2. Maja Dąbrowska z Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. St. Konarskiego

 3. Martyna Dytkowska z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1

 4. Aleksandra Isser – Dryka z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3

 5. Maciej Kuziemka z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. H. Sienkiewicza

 6. Kamil Łukaszewski z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Orląt Lwowskich

 7. Oliwia Mularska z Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Hedy „Szarego” w Kunowie

 8. Jakub Nawrocki z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1

 9. Milena Piwnik z Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. St. Konarskiego

 10. Maja Żywólko z Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. St. Konarskiego.

            Wobec braku możliwości zorganizowania etapu ustnego uczniowie zakwalifkowani do tego etapu uzyskują tytuł finalisty.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie, gratulujemy uzyskanych wyników i życzymy powodzenia na egzaminie ósmoklasisty.

Nadchodzące wydarzenia
 1. Wiosenna przerwa świąteczna

  marzec 28 - kwiecień 2
Skip to content