XXXII Światowego Dnia Chorego

     Z okazji przypadającego w  niedzielę 1.02.2024 r. XXXII Światowego Dnia Chorego, Liceum Ogólnokształcące nr I im. St. Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim zaangażowało się w akcję Caritas Diecezji Sandomierskiej pt. „Dawać im samego siebie to więcej niż dawać”. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby wszystkich chorych, konieczność zapewnienia im opieki, komfortu fizycznego jak i psychicznego oraz uwrażliwienie społeczeństwa na wartość ludzkiego życia.

     Stąd nasza Szkoła we współpracy ze Słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrowcu Świętokrzyskim, a szczególnie p. Danutą Szałapską (malarką i plastykiem) wykonała ponad 60 kartek z życzeniami dla chorych i podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej na Os. Słonecznym.

     W dniu 09.02.2024 r. przedstawiciele Samorządu UczniowskiegoKlaudia Leśniak i Kacper Raban wraz z opiekunami Justyną Walczak i ks. Witoldem Garbulińskim przekazali na ręce Pani Dyrektor Ewy Orłowskiej oraz Rady Mieszkańców wykonane kartki.

Skip to content