XXXVII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

     10 stycznia 2022 roku w poniedziałek, w naszej szkole odbyła się XXXVII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej. Pytania obejmowały obecne problemy ekologiczne, zakres przeciwdziałań zanieczyszczeniom środowiska i jego degradacji. Zagadnienia miały na celu także wyzwalanie aktywności młodego społeczeństwa do podejmowania inicjatyw i praktycznych działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska. Tematyką swoją objęły także ochronę krajobrazu, oraz warunków życia ludzi.

W olimpiadzie wzięło udział 15 uczniów naszej szkoły, z czego 2 osoby z klasy 3Cg, 4 z klasy 3Cp oraz 9 osób z klasy 1C.

     Do finału etapu wojewódzkiego zakwalifikował się uczeń klasy 1C Chmielnicki Bartosz – uczeń Jolanty Wojtas.

Olimpiada przyczyniła się do zwiększenia świadomości sozologicznej  naszych uczniów w zakresie ekologii oraz dała możliwość rozwinięcia zainteresowań przyrodniczych.

Nadchodzące wydarzenia
  1. wakacje

    czerwiec 22 - sierpień 31
Skip to content