Zmiany w Regulaminie funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Św. w czasie epidemii

Zarządzenie Nr 12/2020

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Św. z dnia 02 października 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Św. w czasie epidemii.

zarządza się, co następuje:

     W związku z sytuację epidemiczną, ze zwiększeniem ilości osób zakażonych COVID 19 oraz na wniosek Rady Pedagogicznej od dnia 05.10.2020 do odwołania wprowadzam zmiany w REGULAMINIE FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W OSTROWCU ŚW. W CZASIE EPIDEMII

1. § 3 punkt 5:”Zaleca się noszenie osłony nosa i ust, ewentualnie przyłbicy, oraz rękawic ochronnych podczas wykonywania obowiązków.”
na
Zobowiązuję do noszenie osłony nosa i ust, ewentualnie przyłbicy, podczas przerw międzylekcyjnych oraz zaleca się noszenie osłony nosa i ust, ewentualnie przyłbicy, oraz rękawic ochronnych podczas wykonywania obowiązków.

2. § 5 punkt 4. „Rekomendowane jest zasłanianie nosa i ust od wejścia do szkoły do czasu zajęcia miejsca w klasie, ponadto na korytarzach i w łazienkach.”
na
Obowiązkowe jest zasłanianie nosa i ust od wejścia do szkoły do czasu zajęcia miejsca w klasie, ponadto na korytarzach i w łazienkach w czasie przerw międzylekcyjnych.

3. § 7 punkt 6. „Należy zasłaniać usta w chwili kaszlu łokciem, zaleca się używanie chusteczek jednorazowych wyrzucanych po użyciu do kosza.”
na
„Na czas pobytu w szkole uczeń obowiązkowo zasłania usta i nos maseczką lub środkami zastępczymi w czasie przerw międzylekcyjnych. Należy zasłaniać usta w chwili kaszlu łokciem, zaleca się używanie chusteczek jednorazowych wyrzucanych po użyciu do kosza.”

Na podstawie w/w zmian zostaje wprowadzony od dnia 05.10.2020 do odwołania obowiązek noszenia przez uczniów i nauczycieli maseczek w czasie przerw międzylekcyjnych w szkole.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 05 października 2020r.
z up. wicedyrektor szkoły
Tomasz Kwiatkowski

Nadchodzące wydarzenia
  1. wakacje

    czerwiec 22 - sierpień 31
Skip to content