Olimpiada Zwolnieni z Teorii – realizacja projektu

     W bieżącym roku szkolnym uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Stanisława Staszica biorą udział w praktycznej, ogólnopolskiej Olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”, w ramach której organizują projekty społeczne, dzięki którym zdobywają kompetencje proinnowacyjne, potrzebne w pracy i prawdziwym życiu, takie jak empatia i poczucie sprawstwa, kreatywność, praca zespołowa, komunikacja czy zdolność rozwiązywania problemów.

     W ramach tegorocznego projektu „Usłysz głos Natury” uczniowie propagują wiedzę ekologiczną oraz zachowania, które mają na celu chronić naszą planetę. Powyższy projekt jest prowadzony w partnerstwie z firmą Veolia. Zajęcia powiązane z projektem odbywają się w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. Stanisława Staszica, w Szkole z Pasją im. Elżbiety Sołtys w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz w Szkole Podstawowej w Częstocicach. Liderem projektu jest Karolina Perchel, zaś członkami zespołu Aneta Kołodziej, Julia Skowron, Julia Młyńska i Erwin Guzal.

     Uczestnicy projektu postanowili przeprowadzić warsztaty w szkołach podstawowych, na których podzielą się swoją wiedzą i poprzez konkurs zachęcą dzieci do wspólnego segregowania śmieci i dbania o środowisko. Wyjaśnią też, jak ważne jest pielęgnowanie przyrody, zwłaszcza we współczesnych realiach. Wspólnie z ostrowiecką drukarnią stworzyli barwne plakaty, zachęcające do udziału w wydarzeniu. Elementem projektu jest także gazetka edukacyjna, którą może przeczytać każdy zainteresowany na stronie internetowej lub profilu facebookowym Szkoły (oraz stacjonarnie, w budynku LO Nr I). Uczniowie prowadzą również profil w serwisie Instagram, gdzie publikują ciekawostki związane z oszczędzaniem wody, energii i nie tylko.

     Warto nadmienić, iż część zaplanowanych warsztatów została już zrealizowana, a co więcej, spotkały się z pozytywnym odbiorem ze strony ostrowieckiej młodzieży.

 

Nadchodzące wydarzenia
  1. wakacje

    czerwiec 22 - sierpień 31
Skip to content