Ciało ludzkie bez tajemnic – „Body Worlds”

     Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Stanisława Staszica uczestniczyli  w wyjeździe do Warszawy na wystawę Gunthera Von Hagens’a  „Body Worlds”. 

     Pomysłodawca wystawy i główny twórca, urodził się na terenie okupowanych ziem polskich. Studia medyczne rozpoczął w 1965 roku na Uniwersytecie Medycznym w Jenie, z powodów politycznych ukończył je w Lubece. Doktoryzował się z anestezjologii i medycyny ratunkowej na Uniwersytecie Medycznym w Heidelbergu, gdzie podjął pracę w Instytucie Anatomii i Patologii. 

     Eksponaty przygotowane dla zwiedzających, stwarzają okazję do wycieczki w głąb ludzkiego ciała, ze zwróceniem szczególnej uwagi na aspekty anatomii, fizjologii, ale też sprawności fizycznej i kondycji umysłowej organizmu. Uczniowie mieli możliwość konfrontacji posiadanej wiedzy teoretycznej w praktyce, zwiedzając wystawę pod opieką studentów medycyny, którzy pełnili rolę przewodników. Należy nadmienić, że eksponaty anatomiczne, przygotowane w celach edukacyjnych i szkoleniowych, wymagają ogromnego nakładu pracy, jeden-ok. 1500 godzin, co wzbudziło ogromne zainteresowanie. Wystawa ukazuje złożoność funkcji ludzkiego ciała, inspiruje do dbania o zdrowie i kondycję. W tym celu przedstawiono narządy zdrowe, jak i chore, co skłaniało do refleksji nad sposobem życia i czynnikami ryzyka chorób. Dostępność zróżnicowanych form ekspozycji, wykorzystanie symulatorów , służących do obserwacji ruchu mięśni, funkcjonowania organów własnego ciała, była spektakularnym poszerzeniem wiedzy podręcznikowej uczniów, a wiedza zdobyta w ten sposób skłoni również do refleksji nad ludzką naturą. 

Wystawa była niesamowitą lekcją biologii dla naszych uczniów. 

Nadchodzące wydarzenia
  1. Wiosenna przerwa świąteczna

    marzec 28 - kwiecień 2
Skip to content