LO nr I im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dlaczego Staszic? Promocja rekrutacja 2020/2021

Dlaczego „Staszic”?
Rekrutacja 2020/2021

Nabór Szkoły ponadpodstawowe Platforma dla Kandydatów

https://swietokrzyskie.edu.com.pl/kandydat/app/

 

Jesteśmy najstarszą szkołą w mieście z wieloletnimi tradycjami- w 2016 roku nasze liceum będzie obchodziło 110 rocznicę istnienia.
     Jesteśmy po to, by inspirować i stwarzać możliwości świadomego rozwoju młodych ludzi, aby kształcąc i wychowując, przygotowywać naszych uczniów do podejmowania odpowiedzialnych decyzji dla dobra społeczeństwa. Jesteśmy szkołą otwartą, budującą środowisko pracujące na rzecz rozwoju uczniów. Jesteśmy świadomi celu własnego istnienia wynikającego z naszej historii i tradycji. Dążymy do stwarzania najwyższych standardów edukacyjnych, wychowawczych i etycznych. Jako placówka edukacyjna wiemy, że oczekiwania uczniów i rodziców wobec szkoły są bardzo wysokie, a dotyczą one zarówno wysokiego poziomu nauczania, jak też oferty dodatkowej szkoły. Mamy do zaoferowania możliwości wszechstronnego rozwoju młodzieży oraz w kontaktach z europejskimi rówieśnikami. Chcemy sprostać wyzwaniom i przygotowujemy naszych uczniów do egzaminów na wysokim poziomie merytorycznym i dydaktycznym, włączamy ich w różne rodzaje aktywności. Konfrontujemy młodzież z problemami dzisiejszego świata, wyczulamy na potrzeby ludzi, aby byli otwarci na to, co nieznane i umieli dzielić się dobrem. Motywujemy do nauki języków obcych, umożliwiamy nabywanie umiejętności interdyscyplinarnych, troszczymy się o bezpieczeństwo naszych uczniów.
Realizując misję naszej szkoły, uczestniczymy w programach:
     Partnerstwo dla Przyszłości i Otwarta Szkoła. Przywiązując dużą wagę do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa naszych uczniów, zostaliśmy nagrodzeni tytułem Bezpiecznej Szkoły. Szkoła posiada również CERTYFIKAT: “Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej”, jako Lider Programu Szwajcarsko-Polskiej Współpracy (KIK-34). Partnerami projektu są: Instytut Żywności i Żywienia, Instytut „ Pomnik – Centrum zdrowia Dziecka, a instytucją współfinansującą Ministerstwo Zdrowia. Otrzymaliśmy także Certyfikat Bezpieczeństwa „PASSA”– projekt realizowany w ramach rządowego programu przeciwdziałania przestępczości i aspołecznych zachowań „ Razem bezpieczniej”.
     Edukacja ponad wszystko. W latach 2014, 2015, 2016 uzyskaliśmy w rankingu Perspektyw Brązową Tarczę, a w roku 2017 Tytuł Srebrnej Szkoły (Srebrna Tarcza).
     W szkole realizowane są programy autorskie, podnoszące poziom kształcenia. Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Św. współpracuje z wieloma uczelniami, wspierającymi działalność edukacyjną szkoły:
-Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie n. Odrą,
-Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
-Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
-Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
-Politechnika Lubelska,
-Politechnika Świętokrzyska,
-Uniwersytet Warszawski,
-SGGW,
-Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
     Dzięki tej współpracy uczniowie uczestniczą w wykładach, projektach naukowych oraz zdobywają certyfikaty językowe: DELF, FCE, DSH, DAAD, a tradycją naszej szkoły są wyjazdy uczniów na „DNI OTWARTE” uczelni partnerskich.
     To, co dobre i sprawdza się w pracy z młodzieżą jest kontynuowane, przykładem może być wymiana ze szkołą partnerską w Niemczech Emil – von – Behring – Gymnasium w Spadorfie, współpraca ze szkołą we Francji w Saint La Roche, cykliczne uczestnictwo w Polskim Dniu Informacyjnym Europejskiego Uniwersytetu Viadrina.
     Od lat 11 rozwija się współpraca z Międzynarodową Organizacją Studencką AIESEC, jak również przybliżamy kulturę brytyjską, poprzez uczestnictwo w warsztatach językowych w Wielkiej Brytanii oraz w wyjazdach na anglojęzyczne spektakle teatralne. Uczniowie systematycznie biorą udział w konkursach języka angielskiego np. „Faces of America”, organizowanym przez CP UMCS wraz z Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych.
     Nauczyciele języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, biologii, chemii organizują cykliczne konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych, przyczyniając się do rozwijania ich zainteresowań. Konkurs polonistyczny “Język odbiciem Twojej kultury”, został wpisany na podstawie Zarządzenia Nr 11/2020 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na listę konkursów, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i mogą być uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym na terenie województwa świętokrzyskiego.
     Z inicjatywy naszej szkoły powstał w 2008 roku przy kinie „Etiuda” Artystyczny Klub Filmowy, z którym współpracujemy do chwili obecnej. Klasy humanistyczne uczestniczą regularnie w premierach spektakli warszawskich teatrów: Teatru Muzycznego Roma, Teatru Kwadrat, Teatru 6. Piętro, jak również poznają pracę mediów podczas wizyt w telewizji i radiu.
     Na szczególną uwagę zasługuje klasa biologiczno – chemiczna objęta patronatem Uniwersytetu Warszawskiego – Wydział Biologii, co umożliwia uczniom uczestnictwo w wykładach i zajęciach laboratoryjnych prowadzonych przez pracowników naukowych. Wykorzystywanie wiedzy teoretycznej w praktyce, zwiększa zainteresowanie uczniów udziałem w olimpiadach przedmiotowych- Olimpiadzie Biologicznej i Wiedzy Ekologicznej, ogólnopolskim konkursie “Eko- Planeta” zdobywając najwyższe laury.
Młodzież klas biologicznych bierze udział w zajęciach z ratownictwa medycznego, przechodzą szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, uczestnicząc w zawodach i konkursach.
Rozwijając zainteresowania matematyczne młodzieży, uczniowie klas matematycznych wzięli udział w Dniu Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (marzec 2020r.) oraz w spotkaniu z absolwentem naszej szkoły, obecnie studentem Wydziału MiI UJ.
     Szkoła uczestniczy w programie edukacyjnym EarthKam, w którym uczniowie wykonują i opracowują wykonane przez siebie zdjęcia satelitarne, z wykorzystaniem sprzętu fotograficznego znajdującego się na stacji kosmicznej ISS.
     Jesteśmy szkołą sukcesu, o czym świadczą liczne laury naszych uczniów
w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach przedmiotowych, jak również tematycznych, rozwijających ich zainteresowania, co umożliwia zdobywanie indeksów prestiżowych uczelni.

  

  

SUKCESY/OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
Uczeń naszego liceum był czterokrotnie stypendystą Ministra Edukacji Narodowej
Uczennica naszego liceum została stypendystką Prezesa Rady Ministrów za rok 2019.
     Uczeń naszego liceum był finalistą Olimpiady Biologicznej i Wiedzy Ekologicznej, rok później laureatem Olimpiady Biologicznej i Wiedzy Ekologicznej, uzyskując wolny wstęp na kierunki medyczne w całym kraju. Obecnie kontynuuje studia na wydziale lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Był również finalistą programu naukowego Adamed SmartUp. Jednocześnie był laureatem Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, laureatem Olimpiady Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej oraz finalistą Olimpiady Języka Rosyjskiego.
I miejsce w Europie i 1 nagroda w kategorii indywidualnej–licea, Tytuł Ambasadora Praw Człowieka- 11. Międzynarodowy francuskojęzyczny Konkurs po hasłem: „ Wyobraź sobie Miasto Praw Człowieka”.
Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Fraszka”.
I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literacko – Artystycznym „Inny Herbert”.
Finalistka V edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mediach – Uniwersytet Warszawski
I miejsce w I i II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego “NichtWortWörtlich” organizowanego przez UMCS w Lublinie
6 i 14 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego „An der KUL ist Deutsch cool”- II edycja oraz 4 i 8 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego „An der KUL ist Deutsch cool”- I edycja
     Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na przekład twórczości belgijskiej poetki Véronique Wautier.
I miejsce (po raz czwarty) w Ogólnopolskim Wirtualnym Festiwalu Filmoteki Szkolnej. Bodźcem do nakręcenia filmu stała się postać Wertera bohatera powieści J. W. Goethego „Cierpienia młodego Wertera”. Szkolna grupa filmowa zdobyła główną nagrodę publiczności za film „Romantyk” inspirowany słynnym filmem Pawła Pawlikowskiego „Zimna wojna”.
     Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego„ Verstehen” zorganizowany przez Platformę Edukacyjną Mogalo: 1,2, 4 miejsce w kategorii klas III, 1 miejsce w kategorii klas II, 3,4 miejsce w kategorii klas I,
II miejsce w II regionalnym etapie Konkursu Języka Niemieckiego TURBOLANDESKUNDE
I miejsce w kategorii szkół średnich-Regionalnego Konkursu Literacko-Historycznego ,,Dziękuję Ci za…” pod patronatem Kancelarii Sejmu RP.
II miejsce w Rejonowym Konkursie Piosenki i Poezji Religijno – Patriotycznej „Bóg-Honor-Ojczyzna”.
I miejsce w kategorii „Proza” Konkurs literacki dla uczczenia 85. rocznicy urodzin i 50. rocznicy śmierci pisarza – Marka Hłaski. – Biblioteka Miejska w Ostrowcu Św.
     Wyróżnienie w kategorii „Proza” Konkurs literacki dla uczczenia 85. rocznicy urodzin i 50. rocznicy śmierci pisarza – Marka Hłaski. – Biblioteka Miejska w Ostrowcu Św.
I miejsce, wyróżnienie w etapie wojewódzkim Świętokrzyskiego Matematycznego Maratonu Maturalnego na poziomie rozszerzonym
Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Zobaczyć matematykę”
II miejsce w konkursie multimedialnym „ Bezpieczni w sieci” w ramach projektu Akademia Bezpieczeństwa III
I i II miejsce w kategorii język angielski, I i II miejsce w kategorii język rosyjski-IX Festiwal Piosenki Obcojęzycznej
     Szkoła uzyskała już po raz czternasty Certyfikat uczestnictwa w Ogólnopolskim Programie Dzień Bezpiecznego Internetu, organizatorem którego jest Saferinternet Polska i Instytut NASK.
Ponadto uczniowie biorą udział w Olimpiadach Języka Polskiego, Niemieckiego, Angielskiego, Francuskiego, Biologicznych, Matematycznych, Przedsiębiorczości, mając możliwość sprawdzenia własnej wiedzy.
Równie imponujące są sukcesy sportowe naszych uczniów.
IV miejsce w Finale Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w 2018 roku,
IV miejsce w Półfinale Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w 2019 roku,
I miejsce w Półfinale Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w 2018 roku,
III miejsce w Turnieju o Puchar Starosty Ostrowieckiego pani Marzeny Dębniak w 2019 roku,
II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Ostrowieckiego w 2018 roku.
III miejsce w Półfinałach Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej- 2015,2016 i 2017r
I miejsce w Turniejach o Puchar Starosty Ostrowieckiego w 2017, 2018, 2019, 2020
I miejsce w w Mistrzostwach Powiatu Ostrowieckiego Klas Pierwszych w Koszykówce-2020
III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Ostrowieckiego w Futsalu o Pod Honorowym Patronatem Starosty Ostrowieckiego Pani Marzeny Dębniak.
II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w 2018 i 2019
II miejsce w Półfinałach Wojewódzkich w 2018 i IV m w 2019r oraz udział w Finale Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w 2018
I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Ostrowieckiego w Szachach 2018 i 2019 oraz II miejsce w Powiecie w 2017
II miejsce w Mistrzostwach Powiatu dziewcząt i III miejsce Mistrzostwach Powiatu chłopców w badmintonie
IV miejsce dziewcząt w Mistrzostwach Powiatu Ostrowieckiego Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych w „Sztafetowych Biegach PrzełajowychDziewcząt i Chłopców” na rok szkolny 2019/2020.
III miejsce w rywalizacji sportowej szkół ponadpodstawowych Powiatu i nagrodę finansową za rok szkolny 2018/19.
Młodzież naszego liceum angażuje się w wiele akcji charytatywnych, czynnie propaguje działalność Wolontariatu, nigdy nie zapomina o potrzebujących. Samorząd Uczniowski współpracuje z Domem Dziecka „Nasz Dom”, organizując zbiórki potrzebnych artykułów, prowadząc zajęcia z dziećmi, wspierając Kombatantów. Ponadto organizowane są liczne akcje na terenie szkoły, jak i poza nią, w celu wspierania leczenia osób ciężko chorych. „Dobro jest wartością wielką i dziel się tym, co masz”- to motto, którym hołdują nasi uczniowie. Angażują się również proekologicznie i nie zapominają o czworonogach, zbierając karmę dla bezdomnych zwierząt i współpracując z OSPZ „Animals”.
Kształtowanie młodego człowieka jest dużym wyzwaniem i długotrwałym procesem. Staramy się więc zapewnić naszym uczniom bardzo dobre warunki nauki i rozwijania zainteresowań. Do dyspozycji mamy liczne pracownie przedmiotowe z tablicami multimedialnymi, laboratoria językowe, pracownie biologiczna i chemiczna są wyposażone w liczne pomoce naukowe, środki audiowizualne, telewizory, rzutniki multimedialne, stoły laboratoryjne, odczynniki chemiczne i szkło laboratoryjne, akwaria. Uczniowie mają, więc możliwość samodzielnego wykonywania eksperymentów i obserwacji mikroskopowych w czasie zajęć. Posiadamy również siłownię, nowoczesną halę sportową, salę teatralno- kinową. Każdego roku, zgodnie z deklaracjami młodzieży, tworzymy koła zainteresowań takie jak: klub europejski, filmowy, recytatorsko-teatralny, fotograficzny, koła przedmiotowe, zespół tańca, zespół wokalny.
Wszystko z myślą o WAS!
Zapraszamy Was do wspólnej przygody pt: „4- lata w Staszicu”, jeśli chcecie ciekawie spędzić kolejny etap Waszego życia, macie ambitne cele, które chcecie realizować- dołączcie do nas!!!
Tę szansę wykorzystali już nasi absolwenci, którzy kontynuują naukę na renomowanych uczelniach w kraju i za granicą. A my jesteśmy dumni, że uczęszczali do naszej szkoły!!!!
Czekamy na WAS! Do zobaczenia!
Więcej na naszej stronie internetowej www.staszic.ostrowiec.pl i na facebook.com/staszicostrowiec