LO nr I im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim

Regulamin konkursu „JĘZYK ODBICIEM TWOJEJ KULTURY”

 1. Organizatorem konkursu jest środowisko polonistów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych powiatu ostrowieckiego. Ma charakter dwuetapowy (etap szkolny, powiatowy pisemny, powiatowy ustny).
 3. Terminy poszczególnych etapów:
 • etap szkolny powinien zostać przeprowadzony do końca lutego 2020 roku,
 • etap powiatowy pisemny – 4 marca 2020 roku, godz. 9.00
 • etap powiatowy ustny – 16 marca 2020 roku, godz. 9.00.
 1. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi młodzieży na kulturę języka polskiego i przyczynienie się do zrozumienia przez nią bezpośredniego związku miedzy kondycją języka a kształceniem osobowości młodego człowieka.
 2. Zadaniem konkursu jest umożliwienie uczniom sprawdzenia posiadanej wiedzy i umiejętności z zakresu kultury języka, poprawności językowej, frazeologii i etykiety językowej
 3. Do konkursu może przystąpić maksymalnie 5 uczniów wytypowanych po przeprowadzeniu etapu szkolnego przez nauczycieli szkół podstawowych biorących udział w zmaganiach konkursowych.
 4. Zgłoszenia kandydatów wraz z podaniem nazwisk opiekunów należy podać do 02.03.2020 roku telefonicznie lub faksem (Tel.41 265 44 32 , fax 41 265 52 11 ) albo na adres :Mączka, K. Szczerbińska
  Zespół Szkół Ogólnokształcących
  ul. Kilińskiego 19
  27-400 Ostrowiec Św.

        Uczestnicy są również zobowiązani do dostarczenia zgody na  udział w konkursie i  przetwarzanie danych osobowych.

 1. Etap powiatowy ma formę pisemną i ustną.
 2. Etap pisemny polega na rozwiązaniu testu zawierającego pytania zamknięte  i otwarte (czas trwania 45 minut). Uczniowie z największą ilością punktów (powyżej 60 %)  zostają zakwalifikowani do etapu ustnego.
 3. Etap ustny ma formę zadań otwartych.
 4. Tytuł laureata uzyskują zdobywcy trzech pierwszych miejsc. Pozostali uczestnicy etapu pisemnego uzyskują tytuł finalisty.
 5. Regulamin konkursu umieszczono

» Załącznik nr 1 do konkursu «

Rekrutacja na rok 2020/2021 Przejdź »                     Propozycja klas pierwszych Przejdź »
close