Uczeń „Staszica” – Laureatem eliminacji centralnych XLIX Olimpiady Historycznej

     Filip Ostrowski uczeń klasy 4A Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. St. Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim odniósł wielki sukces w XLIX edycji Olimpiady Historycznej, zajmując I miejsce na etapie okręgowym olimpiady.

     Uczeń Staszica przygotowany do olimpiady pod kierunkiem nauczyciela historii Grzegorza Krysy, znakomicie poradził sobie z tematem pracy pisemnej na etapie okręgowym w Kielcach ,,Scharakteryzuj i oceń politykę zagraniczną dwóch ostatnich Jagiellonów”.

     Komisja Okręgowa oceniła pracę naszego ucznia na bardzo dobry- z 76 uczestników tego etapu tylko 3 uczniów otrzymało tak wysokie oceny. Dało to Filipowi kwalifikację do etapu ustnego, do którego przeszło 25 uczniów. Na tym etapie Filip Ostrowski jako jedyny otrzymał ocenę celującą odpowiadając przed komisją złożoną z pracowników naukowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

     W ten sposób otrzymał on najlepszy łączny wynik spośród wszystkich uczestników etapu okręgowego olimpiady i przeszedł do etapu ogólnopolskiego olimpiady.25 marca 2023r w Kielcach w pierwszej części etapu centralnego Filip pisał pracę- Scharakteryzuj i oceń ekspansję Turcji w Europie w XVII w, za którą otrzymał ocenę dobry+. Natomiast finał Olimpiady Historycznej miał miejsce w dniach 31.03-02. O4 2023 w Gdańsku. W części ustnej Filip odpowiadał na trzy pytania, dwa z wybranej specjalności (historia nowożytna), a trzecie dotyczyło tematyki jednej z 8 lektur wybranych przez uczestnika z podanej wcześniej listy – nasz uczeń otrzymał ocenę celującą.

     Ostatnią konkurencją była analiza tekstu źródłowego- była to odpowiedź pisemna na krótkie pytania odnoszące się do podanego fragmentu tekstu źródłowego z wybranej przez uczestnika epoki. Za to zadanie Filip również otrzymał ocenę celującą. Dzięki temu w łącznej klasyfikacji Olimpiady Filip Ostrowski otrzymał 92 pkt i 8 lokatę wśród laureatów Olimpiady Historycznej. Warto nadmienić, że w finale Olimpiady uczestniczyło 101 laureatów etapu okręgowego z całej Polski.

     Laureaci Olimpiady przyjmowani są na większość kierunków humanistycznych (w szczególności kierunki typu prawo, historia, archeologia, filozofia) na wszystkich uniwersytetach w Polsce z pominięciem postępowania rekrutacyjnego, takich jak:

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Adama Mickiewicza

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Gdański

Skip to content